Hegedűs Judit honlapja

Kriminálpedagógiai és Börtönpedagógiai Szakmai Műhely

 

2009 tavaszán fogalmazódott meg több, kriminálpedagógiával, -pszichológiával és börtönpszichológiával foglalkozó kolléga között, hogy szükség lenne egy olyan szakmai műhely megalakítására, amely kifejezetten ezen területen dolgozó, kutató kollégákat fogja össze, annak érdekében, hogy az eddig inkább „magányos harcosként” végzett kutatásokból a többféle szakmai együttműködésére alapozó, a gyakorlat számára is használható kutatási eredmények, illetve ezeken alapuló innovációk jöjjenek létre. Szakmai műhelyünk alapító tagjai között megtalálhatóak végzettségüket tekintve pszichológusok, pedagógusok, szociális munkások, jogász, rendőrök – ezzel is jelezve, hogy működésünk egyik alapelve az interdiszciplinaritás, multidiszciplinaritás. Alapelveink közé tartozik az együttműködés, melynek alapján a műhely tagjai között a következő intézmények, szervezetek találhatóak meg:

à ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

à Rendőrtiszti Főiskola

à Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Büntetőpolitikai Főosztály, Bűnmegelőzési Osztály

à ORFK

à Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

à BRFK Bűnmegelőzési Osztály

à Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl

à Aszódi Javítóintézet

à Ne Bánts Világ Alapítvány

à Váltósáv Alapítvány

 

További alapelvünk, hogy nem elsősorban diagnosztizáló, feltáró kutatásokat végzünk, hanem inkább az akciójellegű kutatásokat részesítjük előnybe, hangsúlyozva a gyakorlatban és az elméletben tevékenykedő szakemberek összekapcsolódását.

Szakmai műhelyünk azzal a céllal alakult meg, hogy a kriminálpedagógiával, kriminálpszichológiával és börtönpszichológiával foglalkozó kutatók és a gyakorlatban dolgozó kollégák közötti kapcsolatot szorosabbá tegyük. Feladatainkat ennek alapján az alábbiakban tudjuk megfogalmazni:

együttműködés kialakítása:

à  a területtel foglalkozó kutatók között,

à a büntetés-végrehajtási intézmények, gyermekvédelmi intézmények, rendőrség és a pedagógusképzéssel, rendőrképzéssel foglalkozó intézmények között,

à a civil szervezetek és a képző intézmények között

 

közös kutatások szervezése, vezetése:

à kriminálpedagógiai, -pszichológiai témában

à börtönpszichológiai témában

 

közös pályázatok a fent intézményekkel nemcsak a kutatás területén, hanem az adott intézményekben zajló képzések, továbbképzések tartása érdekében

bűnmegelőzési projektek szervezése, illetve ezek szervezésében való közreműködés, szakmai tanácsadás

Témák, mellyel a szakmai műhely foglalkozni kíván, illetve foglalkozik:

à Erőszak az iskolában – az erőszak megelőzésének lehetőségei

à A bűnmegelőzés pedagógiai és pszichológiai kérdései

à Fiatalkorú fogvatartottak a büntetés-végrehajtásban (komplex megközelítés)

à A reintegráció, reszocializáció lehetőségei

à A gyermekek elleni erőszakot elkövetők komplex vizsgálata

à Pedagógia és pszichológia a büntetés-végrehajtásban

A műhely szakmai koordinálását Hegedűs Judit, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatója végzi, de az alapító tagok ugyanolyan joggal rendelkeznek a műhely működésével kapcsolatban. A műhely nyitott, beléphetnek magánszemélyek, de akár kutatócsoportok is.

Eredményeink:

2010 februárjában és márciusában megszervezett Zárt ajtók—nyitott lelkek című konferencia.

2011 februárjában és márciusában megszervezett II. Zárt ajtók—nyitott lelkek című konferencia.

Részvétel a BM-hez tartozó bűnmegelőzési pályázatok értékelésében, monitorizásában.