Hegedűs Judit honlapja

Előadások

Pályázatok, képzések

PHARE TWINNING Project a pedagógusképzés számára tanterv készítése inklúziós neveléssel kapcsolatban (résztvevő) 2003-2004

OKTK: Javítóintézeti pedagógusok pedagógiai kultúrájának vizsgálata (résztvevő, témavezető: Réthy Endréné dr.) 2003-2004

OTKA: Pedagógia és politika a XX. század második felében. (Résztvevő, témavezető: Mann Miklós és Szabolcs Éva) 2003-2006

A közoktatás fejlesztését szolgáló kutatások: A tanárjelöltek szakmai kompetenciájának változása a tanárképzésen belül (Résztvevő, témavezető: Rapos Nóra) 2004-2005

"Dobbantó - az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmi fejlesztése és az intézményi megvalósítás támogatása " című projekt Diáktámogató munkacsoportjának tagja

Magdolna Projekt – RÉV8, bűnmegelőzési program, gyermekvédelmi tréningek iskoláknak

„Start Program—Állami gondoskodás alatt élő fiatalok munkavállalási esélyeinek javítása” képzésen belül hálózati mentor képesítés megszerzése

OTKA: A pálcától a szép szóig? (Résztvevő, témavezető: Vajda Zsuzsanna)

 

2002. április 12-13.: Fiatalkorú bűnelkövetők tehetséggondozása (Gödöllő, Tavaszi Szél Konferencia)

2005. október 8.: Javítóintézeti pedagógusok pedagógiai kultúrájának vizsgálata. (Virágh Judittal) V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

Poszterek

Tantervfejlesztés

tanterv

t

Doktori eljárásban való részvétel

Konzulens:

             Vámos Gabriella, 2009.

             Papp Zsuzsanna, 2011.

Opponens:

             Mészáros György, 2009.

Doktori bizottsági tag:

             Makk Zoltán, 2010.

             Baracsi Ágnes, 2011.

Szigorlati bizottsági tag:

             Kissné Zsámboki Réka, 2011.

2002. április 20.: Identitás és pedagógia CiCE Konferencia – Gyermekkorukban bántalmazott fiatalkorúak jövőképe

2002. május 9. és 16. : Gyermek- és ifjúságvédelmi program az iskolában.  KOMA pályázat

2002. június 21.: Fiatalkorú bűnelkövetők beilleszkedési nehézségei. A Magyar Gyógypedagógiai Egyesület XXX. Országos Konferenciája, Vác.

2002. október 25.: Tanítói és tanítónői karriertörténetek a dualizmus korában. (Társelőadó: Baska Gabriella) II. Országos Neveléstudományi Konferencia

2002. december 4.: Fiatalkorú bűnelkövetők megítélése a dualizmus korában. MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának felolvasó ülése

2003. május 21.: Fiatalkorú bűnelkövetők iskolával kapcsolatos élményeik. DOSZ, Tavaszi Szél, Sopron

2003. október 4.: Gyermekkorukban bántalmazott fiatalkorú bűnelkövetők gyermekképe. A Civil Bűnmegelőzés VI. Országos Konferenciája, Debrecen.

2003. október 9.: Fiatalkorú bűnelkövetők gyermekkora és a gyermekkorról alkotott nézeteik. III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

2003. november 7.: Kvalitatív kutatási módszerek alkalmazása a kriminálpedagógiában. III. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen.

2003. november 21.: Gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők megítélése a két világháború között. ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszék tudományos felolvasó ülése, Budapest.

2004. február 7.: Nehezen kezelhető gyermekek nevelése. (szekcióvezetés) I. Térségi Pedagógiai Konferencia, Veresegyház.

2004. március 26.: Javítóintézeti neveltek családi és iskolai háttere. Javítóintézet: végállomás vagy elindulás? Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Konferenciája, Budapest.

2004. május 21.: Pedagógusok nézetei, szemléletváltás. Gyermekvédelmi problémák. (Szekcióvezetés Ollé Jánossal) Migráns gyermekek az oktatásban, Konferencia, Budapest.

2004. szeptember 23.: Gyermekkorukban bántalmazott fiatalkorúak jövőképe. (Szekcióvezetés) Segítők IX. Szakmai Napja, Tatabánya.

2004. szeptember 28.: Kihívások az óvóképzésben. Óvodapedagógiai Konferencia, ELTE TÓFK,  Budapest.

2004. október 21.: Fiatalkorú bűnelkövetők megítélése és javítóintézeti nevelése a régmúlt és napjaink társadalmában. III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

2005. március 16.: Kihívások és lehetőségek az óvodapedagógusok előtt. Szakmai nap a VIII. kerületi önkormányzatnál, Budapest.

2005. szeptember 15.: Horváth Márton pedagógiai munkássága. MTA Neveléstörténeti Albizottság ülése, Budapest.

2005. október 6.: Vélemények a tanárképzésről. V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

2005. november 4.: Életképek és élmények az iskolán kívüli világból. IV. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen.

2005. december 2.: Gyermek- és ifjúságvédelmi problémák az 1945-50 közötti Magyarországon. Régi és új utakon. Hagyomány és megújulás a neveléstörténetben, Pécs.

2006. június 6.: Budaörsi diákok mentálhigiénés állapota. Kutatási beszámoló a budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban.

2006. szeptember 14.: Veszélyben lévő gyermekek. Budapesti Esélyek Háza.

2006. szeptember 29.: Külföldi gyerekek az óvodában. Óvodapedagógiai Konferencia, ELTE TÓFK, Budapest

2006. október 7.: Kriminálpedagógiai törekvések a dualizmus korában. Kriminalpädagogische Bestrebungen zur Zeit der Österreich-Ungarischen Monarchie. 1. Nemzetköti Neveléstörténeti Konferencia, Fürstenfeld.

2006. október 26.: Tanárképzés és differenciálás, avagy miként készítjük fel hallgatóinkat a differenciálásra? VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

2006. november 17.: Gyermekkorú bűnelkövetők családképe. Gyermek-nevelés-pedagógusképzés, tudományos felolvasóülés. ELTE TÓFK, Budapest.

2007. március 31.:  Kleinkinderpflege- und Kinderschutzbewegung in Ungarn in der k.u.k. Monarchie. Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie. Internationales Symposion, 29-31. März 2007, Szombathely

2007. április 27.: Tanárszakos hallgatók nézetei a gyermek- és fiatalkori bűnelkövetésről. Képzés és Gyakorlat II. Interdiszciplinaritás a pedagógiában. Nemzetközi neveléstudományi konferencia. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár

2007. szeptember 29.: Nevelésre ítéltek között—pedagógus életutak a javítóintézet világából. V. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen.

2007. október 25.: A gyermekről való gondolkodás differenciálódása a az 1890-es évektől 1914-ig. (Szabolcs Évával közösen). VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

2007. november 21.: Javítóintézeti világ a dualizmus korában. A nevelés kulcskérdései. A fegyelmezés szerepe a nevelésben—történeti aspektusból, Miskolc.

2008. április 4.: Kihágások, fegyelmi vétségek a javítóintézeti világban. Fegyelem és fegyelmezés. Előadások a gyermekek fegyelmezésének múltjáról és jelenéről. ELTE PPK, Budapest.

2008. május 7.: Pedagógusok és ifjúságsegítők gyermekvédelmi feladatai. „A gyermekek és fiatalok szerepe a párkapcsolati erőszakkal szembeni fellépésben, és a megelőzésben: egy kísérleti projekt tapasztalatai”, NANE, Budapest.

2008. szeptember 12.: Gyermekvédelem az óvodában. Siettetett gyerekek konferencia, NYME Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, Sopron.

2008. október 3.: Geschichte der Kinderschutz in Ungarn. Neveléstudomány-iskola-gyermekkor Közép-Európában. Nemzetközi Szimpózium, Eger.

2008. november 14.: Életképek az ötvenes évek gyermekvédelméből. (Baska Gabriellával és Pirka Veronikával). VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

2009. április 24.: Männer und/oder Frauen? Die Vertretung und Differenzierung beider Geschlechter im schülerischen und kindergärtnerischen  Beruf in der k. u. k. Monarchie. "Pädagogische Strömungen in der k.u.k. Monarchie" Internationale Konferenz, Fürstenfeld.

2009. április 25.: A filmterápia lehetőségei zárt intézeti neveltek körében. (Virágh Judittal közösen). Áramlásban - II. Művészetterápiás konferencia, Budapest.

2009. május 26.: „Nehezen nevelhető” gyermekek kezelésének pedagógiai módszerei. Megyei Módszertani Gyermekjóléti Konferencia, Szekszárd.

2009. szeptember 18.: Terápiák zárt intézetekben. VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen.

2009. október 9.: The construction of the „normal” child in the educational journals in Hungary 1868-1914 (Szabolcs Évával közösen) Normalität, Abnormalität und Devianz. Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwalzungen in der Moderne. Internationales Symposion, Oktober 9-11. 2009. Katolisches Priesterseminar, Eger

2009. november 10.: Gyermekvédelmi esetek a dualizmus korából. Tudományos Felolvasóülés, ELTE TÓK

2010. február 1., 2010. március 4., 2010. március 5.: Laikusok a börtönről. Zárt ajtók – nyitott lelkek konferencia, ELTE PPK – Tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete

2010. február 1., 2010. március 4., 2010. március 5.: Gyermekvédelem a közoktatásban - szekcióvezetés. Zárt ajtók – nyitott lelkek konferencia, ELTE PPK – Tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete

2010. március 29.: Dilemmák az iskolai gyermekvédelmi munkában. KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Intézményének szakmai napja

2010. április 16.: Kriminálpedagógiai mozgalom a dualizmus korában. Neveléstudományi Intézet szakmai napja, ELTE PPK

2010. április 28.: A média hatása a gyermekekre. Esélyegyenlőségi nap a 18. kerületben

2010. június 7.: Iskolai agresszió. Családsegítő Szolgálat, szakmai nap, Kunszentmiklós.

2010. szeptember 23.: Az internet veszélyei. Szakmai előadás a Szent Imre Gimnáziumban

2010. szeptember 24.: Kerekasztal a kialvatlanságról. Kutatók éjszakája, ELTE PPK, résztvevő

2010. szeptember 28.: Fegyházi áldás? Kerekasztal beszélgetés az elzárásról. Tiszta Vizet a Pohárba sorozat, Budapesti Esélyek Háza

2010. november 5.: Gyermekotthonból börtönbe? X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

2010. november 13.: Dióhéjban a kompetenciáról. Környezetünkért Óvodai Egyesület „Gondolatok a kompetenciáról” szakmai konferenciája, Budapest.

 

 

 

 

 

 

 

2005/2006: részvétel a BA - Ma tanárképzés kidolgozásában - a Pedagógiai problématörténet című blokk koordinálása

2005/2006: részvétel az Ma tanárképzés kidolgozásában - a Család- és gyermekvédelem szakirány koordinálása