Hegedűs Judit honlapja

Ez vagyok én...

1975.  október 24-én Balassagyarmaton születtem.  Általános iskolai tanulmányaimat a váci Hámán Kató Általános Iskolában (jelenleg Karolina Katolikus Általános Iskola) végeztem, majd a Váci Madách Imre Gimnáziumban folyattam tanulmányaimat humán tagozaton.

1994-ben felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára történelem szakra, majd 1996-ban pedagógia szakos hallgató lettem.  2001-ben mindkét szakon megszereztem a diplomát, majd az ELTE BTK, jelenleg ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója lettem. 2004-ben fejeztem be doktori tanulmányaimat, majd 2008 márciusában megvédtem doktori disszertációmat, melyet gyermekvédelem területéből írtam Fiatalkorú bűnelkövetők gyermekkora és a javítóintézetben töltött éveik pedagógiai vizsgálata címmel. Továbbképzéseken családterápiás, mediátori ismereteket szereztem. Most TA képzésen veszek részt.

Jelenleg neveléstörténetet, óvodatörténetet, nevelésszociológiát, gyermek- és ifjúságvédelmet tanítok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai – Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszékén 2010. májusig tanársegédként, majd adjunktusként és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző (Főiskolai) Kara Neveléstudományi Tanszéken óraadóként, valamint egy esti gimnáziumban óraadó történelem tanárként dolgoztam. 2008 őszétől a Rendőrtiszti Főiskolán helyettesítő oktatói feladatot láttam el, jelenleg szabadon választandó tantárgyat oktatok az RTF-en. Az ELTE PPK-n belül működő Kriminálpedagógiai és Börtönpedagógiai Szakmai Műhely alapítója és szakmai vezetője vagyok.

Évek óta rendszeres gyermekvédelmi tanácsadást végzek, művészetterápiás foglalkozást tartok zárt intézetekben élő fiatalok számára. Hiszek abban, hogy a „legnagyobb csoda az emberek tanítása és segítése a gyógyulásuk felé.”  Örülök, hogy ennek a csodának valamilyen szinten részese lehetek.