Hegedűs Judit honlapja

Zárt ajtók—nyitott lelkek

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete ismét megrendezi szakmai konferenciáját 2011. február 10-én és 12-én Zárt ajtók – nyitott lelkek címmel. A konferencia első napján kifejezetten a rendvédelemben, a büntetés-végrehajtásban dolgozó kollégákat, e területen elhelyezkedni kívánó egyetemi és főiskolai hallgatókat várjuk, míg a második napon gyermekvédelemben, közoktatásban dolgozó kollégákat, leendő szociális munkásokat, pedagógusokat hívjuk közös szakmai eszmecserénkre. A 2010-ben szervezett konferenciáról szóló beszámoló itt olvasható.

 

A KONFERENCIA CÉLJA:

 

A konferencia eredeti célkitűzése, hogy megismertessük a büntetés-végrehajtási intézetekben, javítóintézetekben folyó pedagógiai és pszichológiai munkát, a legújabb kutatási eredményeket, terápiás lehetőségeket a szélesebb értelemben vett szakmai közönséggel, a téma iránt érdeklődőkkel. Célunk, hogy az eddig inkább zárt közösségként működő büntetés-végrehajtási intézetek külső kapcsolatai erősödjenek a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetekkel, szakemberekkel annak érdekében, hogy a kettő közötti szakmai párbeszéd elindulhasson.

 

A KONFERENCIA TÉMÁI:

 

Terápiás lehetőségek zárt intézetekben

Együttműködési lehetőségek a prevenció és reintegráció érdekében

Fiatalkorú bűnelkövetők oktatásának helyzete

A segítők segítése

Bűnmegelőzés

Függésben—addikciók, kezelésének lehetőségei

 

A KONFERENCIA honlapja: http://tokolbv.hegedus.name