Hegedűs Judit honlapja

Képzések

       

Az ELTE-n belül általam koordinált képzések:  

   

Pedagógus szakvizsgás képzésen belül egy éves család– és gyermekvédelmi szakirányú továbbképzést szerveztünk, ahol elsősorban az iskolai, óvodai gyermekvédelmi feladatok ellátására készítjük fel hallgatóinkat. A program gyermek-és személyközpontú, szociális érzékenységgel bíró és segítő fejlesztő attitűddel rendelkező pedagógusokat képez, akik eligazodnak a család– és gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok és lehetőségek között. A képzési program felkészít a családok/gyermekek életvitelével kapcsolatos problémák megoldásának segítésére, az iskolai, óvodai gyermekvédelmi feladatok ellátására. A képzés meghatározó elemei:

· a gyermekvédelmi problémák felismerése és kezelése pedagógiai eszközökkel

· egészségnevelési, mentálhigiénés, és preventív programok szervezése

· segítő kommunikáció a diákokkal és a szülőkkel

· kooperáció a gyermekvédelemben dolgozó szakemberekkel

· esetkonferenciákon való részvétel, a gyerekek képviselete

· gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként a pedagógusok gyermekvédelmi munkájának támogatása

· pályaválasztási és jövőkép-tervezési segítségnyújtás a tanulóknak

· drogprevenciós és szerhasználati tanácsadás

 

A tanári MA képzés keretein belül 2009 szeptemberétől nagy örömünkre elindult a család– és gyermekvédő tanári speciális modul. A társadalomban történt változások a családra és a közoktatás intézményeire is közvetlen hatást gyakorolnak: a pedagógusok egyre növekvő számban találkoznak olyan diákokkal, akik családja komoly krízisekkel küzd, növekszik az érzelmileg elhanyagolt gyerekek száma, s a családi diszfunkciók gyakran vezethetnek beilleszkedési zavarokhoz vagy tanulási nehézségekhez. Az életviteli és kapcsolati nehézségek, valamint a szabadidő konstruktív eltöltésének hiánya a deviancia irányába terelheti a fiatalokat. Mindezek alapján egyre erősödő elvárásként fogalmazódik meg, hogy a közoktatásban nevelő-oktató pedagógusok képesek legyenek az életvezetési és családi problémákkal küszködő gyerekek és fiatalok gondjainak, nehézségeinek felismerésére, megértésére, a tanulók támogató fejlesztésére, valamint preventív programok szervezésére. Egyre markánsabb az igény az oktatási-nevelési intézmények számára belülről segítséget nyújtani képes, speciálisan képzett pedagógusokra, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökre, akiknek nemcsak a problémák felismerése és pedagógiai kezelése a feladata, hanem megelőzése is. Ehhez alapvetően fontos a gyermekvédelem témájában jogilag, szociológiailag, pedagógiailag, pszichológiailag képzett pedagógusok jelenléte az iskolákban. A képzés további célja, hogy e szakirányt végzett pedagógusok képesek legyenek ellátni a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos különböző szerepkörök sajátos feladatait is. Például gyermekvédelmi intézmény nevelőjeként képes legyen a veszélyeztetett gyerekekkel való speciális pedagógiai foglalkozásra; a gyermekotthonokból kikerülők életkezdésének támogatására, illetve pályaválasztási és jövőkép-tervezési segítségnyújtásra a tanulóknak. A képzés ideje egyéni ütemezéstől függően 2-5 félév.

 

Bármelyik képzésről e-mailen szívesen nyújtunk tájékoztatást: hegedus.judit@ppk.elte.hu

 

Egyéb képzések

 

Megkeresésre vállalunk (pszichológusok, pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek) képzéseket, tréningeket, előadásokat az alábbi témákban:

 

à Gyermekvédelmi munka, gyermekvédelmi felelősök feladatköre, kompetenciája

à Tranzakcióanalízis, játszmák a pedagógusi, segítő munkában, annak kezelése, leépítése

à Agresszivitás az iskolában, annak kezelése

à Team-munka a gyermekvédelemben, a segítő szakmában

à Módszerek a segítő munkában, a gyermekvédelemben

à Kiégés és annak prevenciója

à Bűnmegelőzés a gyakorlatban

à Esetmegbeszélés

à Egyéb a gyermekvédelemhez kapcsolódó témakörök

 

Részletesebb információért kérjük, keressenek elérhetőségeink valamelyikén!