Hegedűs Judit honlapja

Szakdolgozati témák

ELTE PPK pedagógia szakos, szakvizsgás és tanár szakos hallgatók

Segédletet a segédanyagok között találhat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓK tanítók, óvodapedagógusok, szakvizsgás pedagógusok

 

 

 

 

 

 

 

Diáksorsok, gyermekvédelmi problémák a régmúltban és napjainkban

A magyar nőnevelés fejlődése, a magyar nőnevelés kiemelkedő alakjainak bemutatása

Pedagógusportrék a múltból

A gyermekkortörténet kutatásának új eredményei; egy kiválasztott korszak gyermekszemlélete, nevelési szokásai, fegyelmezési módszerei

Pedagógusok a gyermekvédelemről

Gyermekvédelmi problémák a közoktatási intézményekben

Prevenciós munka a közoktatási intézményekben

Prevenciós programok hatékonyságvizsgálata

A tanár-diák kapcsolat jellegzetességei pályakezdő tanároknál

Sajátos nevelési igényű gyermekek az iskolában/óvodában

Fegyelmi ügyek az iskolában

A gyermekek ellen elkövetett erőszak története és jelene

A szülők elvárásai az óvodával/iskolával szemben

Fiatalkorú bűnelkövetés a 21. században (esetleg története)

Devianciák gyermek- és fiatalkorban

Családtörténeti kutatások – élmények és életképek családokból

Tévénézési szokások a 21. században

Történelem tankönyvek, folyóiratok elemzése

Egy adott történeti korszakról oktatási program készítése és kipróbálása

Előzetes megbeszélés alapján más téma is lehetséges

Illemkönyvek alapján az adott korszak nevelési ideáljának bemutatása

A magyar nőnevelés kialakulása, a magyar nőnevelés kiemelkedő alakjainak bemutatása (Karacs Ferencné, Karacs Teréz, Teleki Blanka, Leövey Klára, Veres Pálné, Zirzen Janka stb.)

Néptanítók a 19. és 20. században

Katolikus rendek és az óvodaügy kapcsolata.  Lehet egy szabadon választott rend tevékenységét bemutatni (jezsuiták, piaristák, oratoriánusok, Port Royal, orsolyiták, angolkisasszonyok, Notre Dame kongregáció).

Gyermekkép és gyermeknevelés a szocializmusban

Ifjúsági mozgalmak története

A pedagógiai értékelés története

Családtörténeti kutatás, a családi szocializáció változásai

Egészségnevelés története

Gyermekvédelem története

Pedagógusi életutak

Pedagógusok az iskoláról/óvodáról

A gyermekek ellen elkövetett erőszak a régmúlt és napjaink társadalmában

Migráns, külföldi gyermekek az óvodában/iskolában

”Szolgáltatások az iskolában” - a szülők elvárásai az óvodával, iskolával szemben.

A pedagógusszerepek változásai.

Gyermekvédelem az óvodában/iskolában

Gyermek a posztmodern társadalomban

Média és gyermek

Prevenció az iskolában

Sajátos nevelési igényű gyerekek a közoktatásban

A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok munkájának bemutatása

Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek a közoktatásban

A gyermekkortörténet kutatásának új eredményei; egy kiválasztott korszak gyermekszemlélete, nevelési szokásai, fegyelmezési módszerei

Az óvodai szemléltetés története

Óvók, óvodapedagógusok a 19. és 20. században

Gyermekkép és gyermeknevelés a szocializmusban

Ifjúsági mozgalmak története

A pedagógiai értékelés története

Családtörténeti kutatás, a családi szocializáció változásai

Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek az óvodában, iskolában

Előzetes megbeszélés alapján más téma is lehetséges