Hegedűs Judit honlapja

Könyv

· Javítóintézeti neveltek 1945-50 között Aszódon. Budapest, Önkonet, 2005.

· Gyermeksorsok, életutak a javítóintézeti világból. Gondolat, Budapest, 2010.

 

Tematikus füzetek

 

· Bartha Éva – Gaskó Krisztina – Golnhofer Erzsébet – Hegedűs Judit: Fejlesztő, támogató értékelés – de hogyan? FSZK, Budapest, 2011.

· Bartha Éva – Győrik Edit – Hegedűs Judit – Horváth H. Attila – Molnár Gábor: A tanórákon túl – de hogyan? FSZK, Budapest, 2011.

 

Szerkesztett kötet

 

· A javítóintézet világa. Szerkesztett tanulmánykötet. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2010.

 

Könyvfejezet

 

· Iskolai igazgatónők a XIX. századi Magyarországon.  In: Mann Miklós – Szabolcs Éva (szerk.): Magyar neveléstörténeti tanulmányok. Eötvös Kiadó, Bp., 2002. 41-59. p.

· Gyermekkorukban bántalmazott fiatalkorú bűnelkövetők jövőképe. In: Gocsál Ákos (szerk.): Identitás és pedagógia. Pécs, 2002. 43-49. p.

· Zirzen Janka és a tanítónőképzés. In:  Bollókné Panyik Ilona (szerk.): Gyermek-nevelés-pedagógusképzés. Trezor Kiadó, Budapest, 2002. 35-50. p.

· Gyermek- és ifjúságvédelem. In: Ronkovicsné dr. Faragó Eszter: Hátrányok és stratégiák. Trezor Kiadó, Bp., 2003. 9-39. p.

· Család – erőszak – iskola a fiatalkorú bűnelkövetők életében. In: Papházi Tibor (szerk.): Javítóintézet, család, gyermekvédelem. Kapocs könyvek. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2004. 11-60. p.

· Fiatalkorú bűnelkövetők megítélése a két világháború között. In: Bollókné Panyik Ilona (szerk.): Gyermek - nevelés - pedagógusképzés 2004. Trezor Kiadó, Budapest, 2004. 185-198. p.

· Kutatási módszerek a kriminálpedagógiában. In: Buda András - Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. A III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2005. 161-169. p.

· Politikai élet az ötvenes évek javítóintézeti világában. In: Szabolcs Éva (szerk.): Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2006. 134-159. p.

· Gyermekkorú bűnelkövetők családképe. In: Bollókné Panyik Ilona (szerk.): Gyermek - nevelés – pedagógusképzés 2007. Trezor Kiadó, Budapest, 2007. 65-78. o.

· Kleinkindpflege– und Kinderschutzbewegung in Ungarn während der k.u.k. Monarchie. In:  Johanna Hopfner—András Németh (Hrsg.): Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k. u. k. Monarchie. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2008. 185-198. p. (Társszerző: Podráczky Judit)

· Nevelésre ítéltek között. In: Kiss Endre, Buda András (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. DE Neveléstud. Int., Debrecen, 2008. 75-82. p.

· Kinderschutz der 50er Jahre. In: Johanna Hopfner – András Németh – Éva Szabolcs (Hrsg.): Kindheit – Schule – Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009. 79-86. o.

· A javítóintézet mint Janus arcú intézmény. (Társszerzők: Szarka Attila – Virágh Judit) In: Hegedűs Judit (szerk.): A javítóintézet világa. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2010. 44-50. o.

· A javítóintézeti nevelés elmélete. In: Hegedűs Judit (szerk.): A javítóintézet világa. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2010. 51-63. o.

· Nevelésre ítéltek között – javítóintézeti pedagógusok pedagógiai kultúrája. In: Hegedűs Judit (szerk.): A javítóintézet világa. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2010. 64-96. o.

· Constructing normal/abnormal children in educational journals in Hungary 1868-1914 (Társszerző: Szabolcs Éva). In: Attila Nóbik – Béla Pukánszky (Hrsg.): Normalität, Abnormalität und Devianz. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2010. 237-246. o.

· Pedagógiai etnográfiai kutatás fiatalkorú bűnelkövetők körében. In: Bábosik István (szerk.): Az iskola fejlődési tendenciái. Karácsony Sándor Könyvtár, Debrecen, 2010. 342-358. o.

· Gyermekvédelmi esetek a dualizmus korából. Társszerző: Dóra Szilvia In: Bollókné Panyik Ilona (szerk.): Gyermeknevelés – pedagógusképzés 2010. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010. 127-140. o.

 

Folyóiratcikk

 

· A gyermekek ellen elkövetett erőszak.  Új Pedagógiai Szemle, 2000. 4. szám 59-71. p. 

· Javítóintézetben élő fiatalok és az erőszak.  Belügyi Szemle, 2000. 7-8. szám 69-80. p.

· Tanítónői karriertörténetek a dualizmus korában.  Iskolakultúra, 2003. 3. szám 42-52. p.

· A gyermekkortörténet megjelenése és helyzete a hazai neveléstörténeti kutatásokban. Iskolakultúra, 2004. 3. szám 84-89. p.

· Középpontban a tanítóság: szakma, mesterség, hivatás? Pedagógusképzés, 2004. 4. szám 105-110. p.

· Pedagógiatörténeti Tanszék az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Neveléstörténet, 2004. 3. szám 178-180. p.

· A gyermekről való gondolkodás differenciálódása a dualizmus korában. Iskolakultúra, 2008. 5-6. szám 76-85. p. (Társszerző: Szabolcs Éva)

· A gyermekkori bűnelkövetésről. Együtt a Gyermekvédelemben, 2008. 2. szám 13-14. p.

· A gyermek és az erőszak. Együtt a Gyermekvédelemben, 2008. 4. szám 1-4. p.

· Tanácsok a gyermek- és ifjúságvédelmi terv elkészítéséhez. Együtt a Gyermekvédelemben, 2008. 6. szám 9-10. p.

· Hogyan ismerjem fel a gyermekbántalmazást? Együtt a Gyermekvédelemben, 2008. 7. szám 4-5. p.

· Tanár szakos hallgatók a javítóintézeti világról. Pedagógusképzés, 2008. 3 szám 5-20 p.

· Pedagógusok az agresszióról. Fordulópont, 2008. 3. sz. 27-36.p.

· Pedagógiai dokumentumok az óvodai, iskolai gyermekvédelmi munkában. Együtt a gyermekvédelemben, 2009.7. sz. 4-6. p.

· Művészetterápia az Aszódi Javítóintézetben. Serdülő- és gyermekpszichoterápia, 2009. 2-3. sz. 55-65. o.

· A problémafa módszere a gyermekvédelmi munkában. Együtt a gyermekvédelemben, 2009. 9. sz. 10-11. o.

· Hogyan támogassam a segítséget kérőt? Együtt a gyermekvédelemben, 2010. 1. sz. 6-7. o.

· Zárt ajtók – nyitott lelkek konferencia. Együtt a gyermekvédelemben, 2010. 2. sz. 16. o.

· Hogyan készítsünk egyéni fejlődési tervet? (Társszerzők: Bartha Éva – Győrik Edit) Együtt a gyermekvédelemben, 2010. 4. sz. 4-5. o.

· A segítés csoportos formái fiatalkorú bűnelkövetőknél. Együtt a gyermekvédelemben, 2010. 4. sz. 6-7. o.

· Hogyan készítsünk pedagógiai véleményt? Együtt a gyermekvédelemben, 2011. 4. sz. 4-6. o.

 

Disszertáció, szabadalom

 

· Fiatalkorú bűnelkövetők gyermekkora és a javítóintézetben töltött éveik pedagógiai vizsgálata. PhD disszertáció, Budapest, 2007.

 

Szakmai előadások

 

· 2002. április 20.: Identitás és pedagógia CiCE Konferencia – Gyermekkorukban bántalmazott fiatalkorúak jövőképe, Pécs.

· 2002. június 21.: Fiatalkorú bűnelkövetők beilleszkedési nehézségei. A Magyar Gyógypedagógiai Egyesület XXX. Országos Konferenciája, Vác.

· 2002. október 25.: Tanítói és tanítónői karriertörténetek a dualizmus korában. (Társelőadó: Baska Gabriella) II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

· 2002. december 4.: Fiatalkorú bűnelkövetők megítélése a dualizmus korában. MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának felolvasó ülése, Budapest.

· 2003. május 21.: Fiatalkorú bűnelkövetők iskolával kapcsolatos élményeik. DOSZ, Tavaszi Szél, Sopron.

· 2003. október 4.: Gyermekkorukban bántalmazott fiatalkorú bűnelkövetők gyermekképe. A Civil Bűnmegelőzés VI. Országos Konferenciája, Debrecen.

· 2003. október 9.: Fiatalkorú bűnelkövetők gyermekkora és a gyermekkorról alkotott nézeteik. III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

· 2003. november 7.: Kvalitatív kutatási módszerek alkalmazása a kriminálpedagógiában. III. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen.

· 2003. november 21.: Gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők megítélése a két világháború között. ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszék tudományos felolvasó ülése, Budapest.

· 2004. február 7.: Nehezen kezelhető gyermekek nevelése. (szekcióvezetés) I. Térségi Pedagógiai Konferencia, Veresegyház.

· 2004. március 26.: Javítóintézeti neveltek családi és iskolai háttere. Javítóintézet: végállomás vagy elindulás? Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Konferenciája, Budapest.

· 2004. szeptember 23.: Gyermekkorukban bántalmazott fiatalkorúak jövőképe. (Szekcióvezetés) Segítők IX. Szakmai Napja, Tatabánya.

· 2004. szeptember 28.: Kihívások az óvóképzésben. Óvodapedagógiai Konferencia, ELTE TÓFK,  Budapest.

· 2004. október 21.: Fiatalkorú bűnelkövetők megítélése és javítóintézeti nevelése a régmúlt és napjaink társadalmában. III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

· 2005. október 6.: Vélemények a tanárképzésről. V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

· 2005. november 4.: Életképek és élmények az iskolán kívüli világból. IV. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen.

· 2005. december 2.: Gyermek- és ifjúságvédelmi problémák az 1945-50 közötti Magyarországon. Régi és új utakon. Hagyomány és megújulás a neveléstörténetben, Pécs.

· 2006. szeptember 29.: Külföldi gyerekek az óvodában. Óvodapedagógiai Konferencia, ELTE TÓFK, Budapest.

· 2006. október 7.: Kriminálpedagógiai törekvések a dualizmus korában. Kriminalpädagogische Bestrebungen zur Zeit der Österreich-Ungarischen Monarchie. 1. Nemzetközi Neveléstörténeti Konferencia, Fürstenfeld.

· 2006. október 26.: Tanárképzés és differenciálás, avagy miként készítjük fel hallgatóinkat a differenciálásra? VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

· 2006. november 17.: Gyermekkorú bűnelkövetők családképe. Gyermek – nevelés - pedagógusképzés, tudományos felolvasóülés. ELTE TÓFK, Budapest.

· 2007. március 31.:  Kleinkinderpflege- und Kinderschutzbewegung in Ungarn in der k.u.k. Monarchie. Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie. Internationales Symposion, 29-31. März 2007, Szombathely (Podráczky Judittal közösen).

· 2007. április 27.: Tanárszakos hallgatók nézetei a gyermek- és fiatalkori bűnelkövetésről. Képzés és Gyakorlat II. Interdiszciplinaritás a pedagógiában. Nemzetközi neveléstudományi konferencia. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár.

· 2007. szeptember 29.: Nevelésre ítéltek között—pedagógus életutak a javítóintézet világából. V. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen.

· 2007. október 25.: A gyermekről való gondolkodás differenciálódása a az 1890-es évektől 1914-ig. (Szabolcs Évával közösen). VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

· 2007. november 21.: Javítóintézeti világ a dualizmus korában. A nevelés kulcskérdései. A fegyelmezés szerepe a nevelésben—történeti aspektusból, Miskolc.

· 2008. április 4.: Kihágások, fegyelmi vétségek a javítóintézeti világban. Fegyelem és fegyelmezés. Előadások a gyermekek fegyelmezésének múltjáról és jelenéről. ELTE PPK, Budapest.

· 2008. május 7.: Pedagógusok és ifjúságsegítők gyermekvédelmi feladatai. „A gyermekek és fiatalok szerepe a párkapcsolati erőszakkal szembeni fellépésben, és a megelőzésben: egy kísérleti projekt tapasztalatai”, NANE, Budapest.

· 2008. szeptember 12.: Gyermekvédelem az óvodában. Siettetett gyerekek konferencia, NYME Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, Sopron.

· 2008. október 3.: Geschichte der Kinderschutz in Ungarn. Neveléstudomány-iskola-gyermekkor Közép-Európában. Nemzetközi Szimpózium, Eger.

· 2008. november 14.: Életképek az ötvenes évek gyermekvédelméből. (Baska Gabriellával és Pirka Veronikával). VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

· 2009. április 24.: Männer und/oder Frauen? Die Vertretung und Differenzierung beider Geschlechter im schülerischen und kindergärtnerischen  Beruf in der k. u. k. Monarchie. "Pädagogische Strömungen in der k.u.k. Monarchie" (Podráczky Judittal közösen), Fürstenfeld.

· 2009. május 26.: „A nehezen nevelhető gyermekek kezelésének pedagógiai módszerei”. Tolna Megyei Módszertani Gyermekjóléti Konferencia, Szekszárd.

· 2009. április 25.: A filmterápia lehetőségei zárt intézeti neveltek körében. (Virágh Judittal közösen). Áramlásban - II. Művészetterápiás konferencia, Budapest.

· 2009. szeptember 18.: Terápiák zárt intézetekben. VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen.

· 2009. október 9.: The construction of the „normal” child in the educational journals in Hungary 1868-1914 (Szabolcs Évával közösen) Normalität, Abnormalität und Devianz. Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwalzungen in der Moderne. Internationales Symposion, Oktober 9-11. 2009. Katolisches Priesterseminar, Eger

· 2009. november 10.: Gyermekvédelmi esetek a dualizmus korából. Tudományos Felolvasóülés, ELTE TÓK

· 2010. február 1., 2010. március 4., 2010. március 5.: Laikusok a börtönről. Zárt ajtók – nyitott lelkek konferencia, ELTE PPK – Tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete

· 2010. február 1., 2010. március 4., 2010. március 5.: Gyermekvédelem a közoktatásban - szekcióvezetés. Zárt ajtók – nyitott lelkek konferencia, ELTE PPK – Tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete

· 2010. március 29.: Dilemmák az iskolai gyermekvédelmi munkában. KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Intézményének szakmai napja

· 2010. április 16.: Kriminálpedagógiai mozgalom a dualizmus korában. Neveléstudományi Intézet szakmai napja, ELTE PPK

· 2010. április 28.: A média hatása a gyermekekre. Esélyegyenlőségi nap a 18. kerületben

· 2010. június 7.: Iskolai agresszió. Családsegítő Szolgálat, szakmai nap, Kunszentmiklós.

· 2010. szeptember 23.: Az internet veszélyei. Szakmai előadás a Szent Imre Gimnáziumbban

· 2010. szeptember 24.: Kerekasztal a kialvatlanságról. Kutatók éjszakája, ELTE PPK, résztvevő

· 2010. szeptember 28.: Fegyházi áldás? Kerekasztal beszélgetés az elzárásról. Tiszta Vizet a Pohárba sorozat, Budapesti Esélyek Háza

· 2010. november 5.: Gyermekotthonból börtönbe? X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.

· 2010. november 13.: Dióhéjban a kompetenciáról. Környezetünkért Óvodai Egyesület „Gondolatok a kompetenciáról” szakmai konferenciája, Budapest.

· 2011. január 14.: Karitativitás pro és kontra rendszabályozás a gyermekvédelemben. MTA Neveléstörténeti Albizottság ülése, Székesfehérvár.

· 2011. február 10.: Mit tudunk a börtönvilágról? – amit a média láttat II. Zárt ajtók – nyitott lelkek konferencia, Tököl

· 2011. február 11. és 2011. március 19.:  Középpontban az együttműködés… - ahogy azt a kollégák látják. II. Zárt ajtók – nyitott lelkek konferencia, Tököl

· 2011. június 22.: É.R.T.E.D. – komplex reintegrációs program a fiatalkorú bűnelkövetőkért. „Kérdés és válaszok”, avagy SZEGÉNYSÉG és KRIMINALIZÁCIÓ I. sakmai konferencia, SZMI, Budapest.

 

 

Egyéb publikáció

 

· Család, gyermek, társadalom. BA tananyagfejlesztés, HEFOP, Budapest, 2006.

· Segédanyag a gyermekbántalmazás témájához pedagógusok számára. Pintyi Zoltánnal közösen. RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Budapest, 2008.

· Menekült gyermekek a gyermekvédelemben. Útmutató menekült gyermekek neveléséhez, oktatásához. CD-Rom, 2003.